Postęp technologiczny w jakiejkolwiek postaci ma na celu zwiększenie komfortu i polepszenie warunków życia każdego z nas. To naturalna kolej rzeczy – człowiek tworzy maszynę po to, by zastępowała go w codziennych obowiązkach i dawała gwarancję dobrze wykonanej pracy. Nie inaczej jest w przemyśle. Tam również zastąpienie osób pracujących fizycznie elementami automatyki, znacząco wpływa na wzrost efektywności firmy. Dodatkowo, osoby niegdyś ręcznie wykonujące wszystkie czynności, dziś odpowiadają za sterowanie urządzeniami wykonującymi to za nich.

Rozwój technologii jest mocno dostrzegalny także na magazynach. Wydajność pracy na halach składowania oraz szybkie odnajdywanie regałów ze spoczywającymi na nich towarami, mają wpływ na całkowite koszty operacyjne ponoszone przez przedsiębiorcę.

Technologie automatycznego przepływu ładunków i składowania

Standardowy magazyn może większości z nas kojarzyć się z wielkimi halami i korytarzami, po których nieustannie jeżdżą wózki widłowe oraz zwyżki z operatorami. W niektórych placówkach składowania, taki widok jest już natomiast przeszłością. Obecnie, coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na zastosowanie systemów automatycznych, znacznie przyspieszających transport ładunków. Należą do nich przenośniki paletowe i pojemnikowe, projektowane względem układu hali przez doświadczonych specjalistów z tego zakresu.

Oprócz tego, bardzo często korzysta się również z wózków samojezdznych bądź autonomicznych robotów AMR. Warto wspomnieć, iż te ostatnie mogą śmiało współpracować z systemami WMS wdrażanymi przez firmę Quantum Qguar. Otrzymując informację z systemu o wolnym regale, robot wymaga jedynie załadowania na niego odpowiednich palet bądź pojemników, a następnie sam znajdzie drogę i osadzi ładunek na półce.

automatyzacja magazynu
Nie da się ukryć, iż wdrożenie nowoczesnego oprogramowania i elementów automatyki, znacząco przekłada się na efektywność pracy magazynu| fot.: materiał partnera zewnętrznego

Systemy kontroli stanów magazynowych

Bezapelacyjnie, najpopularniejszym oprogramowaniem stosowanym w magazynach jest system WMS (z ang. Warehouse Management System). Pozwala on na bieżąco kontrolować stan magazynowy i zarządzać wszystkimi operacjami z nim związanymi. Dzięki możliwości indywidualnego wdrożenia dla każdego układu hali, system magazynowy posiada możliwość łatwego wyszukiwania ładunków na jej terenie. Oprogramowanie od firmy Quantum Qguar zapamiętuje określony typ towaru względem jego kodu kreskowego bądź po prostu bazuje na identyfikatorze RFID.

To technologia, bez której współczesny magazyn nie ma absolutnie możliwości rozwoju. Dzięki niej, efektywność pracy wzrasta z dnia na dzień, a sprawny kontakt między pracownikami jedynie ułatwia realizację wszystkich powierzonych im zadań.

Korzyści wynikające z wdrożenia automatycznych systemów pracy magazynu

Nie da się ukryć, iż wdrożenie nowoczesnego oprogramowania i elementów automatyki, znacząco przekłada się na efektywność pracy magazynu. To z kolei powoduje zwiększony zysk przy jednoczesnej redukcji kosztów operacyjnych. Zdrowie pracowników również na tym zyskuje, a i zadowolenie z wykonywanych czynności znacząco wzrasta.

Materiał partnera zewnętrznego