W ostatnich latach firmy bardzo intensywnie poszukują nowych możliwości przechowywania, dystrybucji i zarządzania swoimi danymi. To przekłada się na szybki wzrost popytu na rozwiązania chmurowe. W procesie budowania infrastruktury opartej o usługi chmurowe, jedną z wiodących strategii jest Multi-cloud.

Podejście to oferuje wiele korzyści, pożądanych przez nowoczesne przedsiębiorstwa. Według badań przeprowadzonych przez IBM 85% przedsiębiorstw już teraz działa już w środowisku opartym o Multi-cloud. Ponadto ci, którzy nie dotychczas nie korzystali z tej strategii, planują to zrobić wkrótce. Dane te jednoznacznie wskazują odpowiedź na pytanie, czy warto przenieść firmę do chmury? Jeśli jeszcze nie miałeś okazji zapoznać się ze strategią Multi-cloud, najwyższy czas by nadrobić zaległości.

Zacznijmy od podstaw. Czym jest podejście Multi-cloud? Strategia ta zakłada wykorzystanie więcej niż jednej usługi przetwarzania i przechowywania danych w chmurze w ramach jednej architektury. Takie podejście obejmuje dystrybucję m.in. oprogramowania, aplikacji oraz zasobów firmowych, na kilku publicznych platformach chmurowych jednocześnie.

Różnica między strategią Multi-cloud a hybrydową

W niektórych przypadkach pojęcia Multi-cloud i chmura hybrydowa były używane zamiennie, co może być mylące. Są to jednak dwie oddzielne strategie.

W podejściu opartym o Multi-cloud organizacja korzysta z wielu publicznych platform chmurowych oferowanych przez różnych dostawców. Przedsiębiorstwa mogą czasem korzystać z wielu chmur publicznych wraz z lokalnym ekosystemem IT i infrastrukturą chmury prywatnej. Chmura hybrydowa natomiast odnosi się do kombinacji chmury prywatnej i publicznej. Główne różnice między nimi to:

  • Multi-cloud obejmuje wiele chmur publicznych, podczas gdy chmura hybrydowa jest kombinacją zarówno prywatnych (lokalnych), jak i publicznych chmur zewnętrznych dostawców.
  • Strategia Multi-cloud wymaga użycia różnych chmur dla różnych procesów, pomiędzy którymi nie występuje połączenie. W przypadku chmury hybrydowej, dane oraz procesy współpracują ze sobą lub są ze sobą powiązane.

Zalety Multi-cloud

Technologia Multi-cloud zapewnia przedsiębiorstwom szereg korzyści. Oto niektóre z nich:

Zmniejszone ryzyko ataków DDoS

Ataki DDoS stanowią realne zagrożenie dla każdego przedsiębiorstwa opierającego swoją strategię o pojedynczą platformę chmurową. Zwłaszcza dla biznesów działających głównie w sieci. Według sondażu Rand Group jedna godzina przestoju może kosztować 98% takich firm ponad 100 000 dolarów.

W obliczu takiej straty warto rozważyć podejście Multi-cloud, które zminimalizuje ryzyko przestojów w działaniu firmy. Multi-cloud poprawia bezpieczeństwo dostępu do zasobów. Tym samym, nasza witryna bądź platforma internetowa będzie trudniejsza do usunięcia. W przypadku ataku na jedną z chmur inne mogą zapewnić właściwe funkcjonowanie.

Swoboda wyboru zasobów

Dostawcy usług w chmurze rzadko spełniają wszystkie wymagania przedsiębiorstwa, takie jak ilość dostępnej powierzchni, szybkość transferu itp. Jednak dzięki podejściu opartemu na wielu platformach chmurowych firma może przypisywać różne procesy różnym dostawcom, w zależności od ich możliwości. To z kolei zwiększa wydajność przedsiębiorstwa.

Skalowalność

W przypadku korzystania z jednego dostawcy chmury istnieje ryzyko, że w pewnym momencie oferowane zasoby staną się niewystarczające dla naszego biznesu. Konieczne będzie znalezienie dodatkowych dostawców, a w rezultacie poświęcenia czasu, nakładów finansowych lub nawet zrezygnowania z części zysków. Dużo lepszą drogą jest znalezienie od razu dostawcy oferującego strategię Multi-cloud, która pozwala uniknąć powyższych.

Istnieje wiele innych korzyści z zastosowania podejścia opartego na wielu chmurach, m.in. większa elastyczność i niezawodność, optymalizacja kosztów, a także ulepszone zarządzanie danymi.

Wady Multi-Cloud

Podobnie jak w przypadku wielu innych strategii, Multi-cloud ma swoje ograniczenia. Po pierwsze, kontrola nad procesami może być trudniejsza w porównaniu z podejściem opartym o jedną platformę chmurową. Po drugie, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa zasobów konieczne jest monitorowanie i kontrola jakości przez dostawców, a to wymaga prowadzenia otwartej polityki.

Jak rozpocząć migrację do chmury

Migracja do chmury, niezależnie od wybranej strategii wymaga praktycznej wiedzy nie tylko od strony technicznej, ale także na temat procesu przygotowania firmy. Konieczna jest zmiana nawyków pracowników, chociażby do współdzielenia danych. Wiele platform biznesowych korzystających z wewnętrznych serwerów będzie wymagało odpowiedniego przygotowania zarówno przez administratorów, jak i programistów. Dlatego najlepszym punktem rozpoczęcia wdrażania strategii Multi-cloud jest skontaktowanie się z dostawcą usług cloud transformation, który posiada zasoby i odpowiednie zaplecze doświadczonych specjalistów świadczących usługi w chmurze.


Materiał partnera zewnętrznego