Magazyny w centrach logistycznych i zakładach produkcyjnych to miejsca, gdzie liczy się szybkie tempo pracy i efektywność. Do pewnego stopnia można je zwiększać, optymalizując pracę zespołu, ale przychodzi moment, gdy konieczne jest wsparcie od strony sprzętowej. Sprawdź, jak usprawnić pracę za pomocą unikalnych systemów robotyki.

Planowanie i testowanie nowych rozwiązań a wyłączenie magazynu z użytkowania

Wdrożenie automatycznych rozwiązań tylko czasami odbywa się na etapie budowy nowego magazynu. Bardzo często nowe systemy wprowadza się w już istniejącym środowisku.

W tradycyjnym modelu wiąże się to z koniecznością przetestowania prototypów sprzętu bezpośrednio w budynku. Ogranicza to możliwość wykonywania codziennej pracy w magazynie, co przekłada się na mniejszą efektywność. W jaki sposób można rozwiązać ten problem?

Technologia bliźniaków cyfrowych – wirtualnych prototypów urządzeń

W przypadku gdy automatyzacja ma zostać wprowadzona w działającym już magazynie, z pomocą przychodzi technologia „digital twins”, czyli bliźniaków cyfrowych. Wykorzystuje się ją do tworzenia cyfrowych modeli urządzeń działających w wirtualnym środowisku, które stanowi odzwierciedlenie prawdziwego magazynu.

Cyfrowe bliźniaki są rodzajem programu komputerowego, który wykorzystuje dane na temat przedmiotu i jego otoczenia. W programie przeprowadza się symulacje działania urządzeń w różnych warunkach – nie tylko tych standardowych, ale także w sytuacjach awaryjnych.

Co zyskujesz, korzystając z technologii bliźniaków cyfrowych przy projektowaniu systemów robotyki?

Wykorzystując technologie cyfrowe do prototypowania urządzeń magazynowych, możesz nie tylko uniknąć przestojów w pracy. W oprogramowaniu do tworzenia bliźniaków cyfrowych możliwe jest opracowanie dynamicznego środowiska, odtwarzającego różne warunki w budynku. Dzięki temu z takiego rozwiązania mogą korzystać firmy zajmujące się budową magazynów dla swoich klientów.

Za pomocą technologii bliźniaków cyfrowych można zaprojektować i przetestować urządzenia lub całe ich moduły w różnych konfiguracjach, dostosowanych do specyfiki danego miejsca. Pozwala to znacznie skrócić czas potrzebny na wdrożenie rozwiązań w nowo powstającym magazynie.

Technologia „digital twins” to rewolucja cyfrowa, która dzieje się na naszych oczach. Sprawdź, jak firma GlobalLogic wykorzystuje ją w praktyce, budując systemy automatyki magazynowej dla swoich klientów!

Materiał partnera