Przy podpisywaniu umowy o kredyt hipoteczny kredytobiorca ma wybór odnośnie rodzaju rat. W kredytach hipotecznych spotyka się najczęściej raty równe, a także raty malejące. Na jaki układ spłaty postawić, aby maksymalnie zaoszczędzić?

Przy podpisywaniu umowy o kredyt mieszkaniowy kredytobiorca ma wybór odnośnie rodzaju rat. W kredytach hipotecznych spotyka się najczęściej raty równe, a także raty malejące. Na jaki układ spłaty postawić, aby maksymalnie zaoszczędzić?

Czym wyróżniają się raty równe?

To najpopularniejszy, szeroko promowany rodzaj spłaty. Według statystyk Open Finance największe placówki bankowe w Polsce obsługują największy odsetek kredytów hipotecznych właśnie z ratą równą. To wynika najczęściej z presji zdolności kredytowej. Aby otrzymać ratę malejącą trzeba wykazać większą zdolność kredytową w stosunku do raty stałej. Przy ograniczonej zdolności kredytowej jedyna szansa to raty stałe. Rata stała jest niższa na początku, a to dla niektórych kredytobiorców najważniejsze. Nadmierne obciążenie w początkowym okresie spłaty bywa problematyczne, nawet w kwestiach wykończenia nowo nabytej nieruchomości.

Czym wyróżniają się raty malejące?

W ratach malejących płacisz znacznie więcej przez pierwsze lata spłaty kredytu hipotecznego, aby w końcu przekroczyć granicę, w której miesięczne zobowiązania znacząco maleją, nawet o kilkadziesiąt procent w ostatnich latach. Rat malejących nie uzyskuje się od razu, ale po przedstawieniu optymalnych wskaźników ekonomicznych. Bez nich bank nie przychyli się do prośby, co jest dużym problemem. W ratach malejących szybciej pozbywasz się odsetek, a nie tylko kapitału. Można również powiedzieć, że raty malejące ograniczają, a w niektórych przypadkach eliminują ryzyko ewentualnego podniesienia stóp procentowych. Kredytobiorca po prostu nie odczuwa dodatkowego obciążenia. Z dużym prawdopodobieństwem przy wyborze rat malejących otrzymasz również nieco niższy kredyt wynikający z analizy zdolności kredytowej.

Zmienny koszt rat naturalnie uzależniony od polityki monetarnej

Kredyty hipoteczne podlegają wahaniom polityki monetarnej, a zatem każdy rodzaj rat znajduje się pod wpływem zmiennych stóp procentowych. Nie tylko zatem rodzaj rat ma znaczenie dla budowania oszczędności, ale też termin zaciągnięcia zobowiązania. Najlepiej zrobić to w okresie obowiązywania możliwie najniższych stóp procentowych. Rata malejąca pozwala faktycznie wiele zaoszczędzić, ale ma też swoje minusy (szczególne wyrzeczenia ekonomiczne w początkowym okresie spłaty kredytu hipotecznego).


Materiał partnera zewnętrznego