Umowa na polisę OC jest zawierana zazwyczaj na rok. Natomiast przez 12 miesięcy może dojść do wielu zdarzeń. Zmianie może ulec właściciel pojazdu, albo warunki korzystania z niego. Wtedy należy pamiętać o powiadomieniu ubezpieczyciela o nowej sytuacji. Wówczas nastąpi zmiana wysokości składki za OC. Dowiedz się, czym jest taka rekalkulacja i od czego zależy?

Czym jest rekalkulacja składki OC?

Podczas zmiany warunków korzystania z pojazdu dochodzi do rekalkulacji składki OC. Ubezpieczyciel na podstawie nowych danych obliczy wartość opłaty za polisę. Warto pamiętać, aby powiadomić TU w przypadku:

  • zbycia lub zakupu pojazdu,
  • udostępnienia samochodu kierowcy, który nie ukończył 25 lub ma prawo jazdy krócej niż 36 miesięcy, a także w przypadku zakończenia tego,
  • zmiany sposobu użytkowania pojazdu – np. gdy będzie on wykorzystywany do odpłatnego przewozu osób.

W przypadku takich sytuacji zajdzie rekalkulacja składki OC i może dojść do zwrotu lub dopłaty składki.

Kiedy właściciel samochodu może spodziewać się zwrotu przy rekalkulacji składki OC?

Najprzyjemniejszym scenariuszem przy rekalkulacji składki OC jest jej zwrot. Choć wydaje się to mało prawdopodobne, żeby towarzystwo ubezpieczeniowe obliczyło wartość ubezpieczenia na korzyść ubezpieczonego, to czasem się to zdarza. Najczęściej można to zaobserwować w przypadku zakupu pojazdu od młodocianego kierowcy lub osoby, która nie ma zniżek za bezszkodową jazdę. Wtedy rekalkulacja składki OC będzie korzystna dla nowego właściciela samochodu. Warto pamiętać, że jest ona naliczana proporcjonalnie do długości trwania umowy. Zatem jeśli do zakończenia ubezpieczenia pozostało np. 10 miesięcy, możesz się spodziewać dużego zwrotu. Jeśli jednak umowa potrwa jeszcze tylko 2 miesiące, kwota zwrócona na konto nowego właściciela pojazdu będzie niewielka.

Rekalkulacja składki OC – kiedy warto o nią poprosić?

Niektórzy kierowcy sami wnoszą o rekalkulację ubezpieczenia OC, zwłaszcza jeśli zachodzi podstawa do obniżenia składki. Warto to zrobić w przypadku, gdy samochód zaprzestanie używać młodociany kierowca. Osoby przeprowadzające się z wielkiego miasta na wieś również mogą otrzymać zwrot części składki. Wynika to z tego, że w mniejszych miejscowościach zazwyczaj zachodzi niższe ryzyko kolizji.

Rekalkulacja składki OC z dopłatą

Niestety może się okazać, że ubezpieczyciel podczas rekalkulacji OC dla Twojego nowego samochodu, może wyliczyć konieczność dopłaty. Co w takiej sytuacji? Możesz zgodzić się na nową wycenę składki i uiścić ją w wymaganym terminie. Natomiast jeśli nie zgadzasz się z rekalkulacją ubezpieczyciela masz prawo zakończyć umowę i wybrać ofertę od innej firmy. Wtedy poprzedni właściciel pojazdu otrzyma zwrot nadpłaconej składki. Ty natomiast jesteś zobowiązany do zawarcia nowej umowy na ubezpieczenie OC. Warto wtedy skorzystać z internetowej porównywarki, takie jak na stronie https://ocenpolise.pl/. W ten sposób szybko sprawdzisz oferty na polisę komunikacyjną od 18 największych ubezpieczycieli. Do tego nie musisz nawet wychodzić z domu, żeby wykupić odpowiednie ubezpieczenie OC.

Materiał partnera