Nie od dziś wiadomo, że młody kierowca musi za swoje ubezpieczenie OC zapłacić wyższą składkę. Jest to spowodowane tym, że z racji młodego wieku i krótkiego stażu za kierownicą, niesie on ze sobą wyższe ryzyko ubezpieczeniowe. Firma ubezpieczeniowa, to wyższe ryzyko chce sobie zrekompensować właśnie wyższą składką.

Z biegiem czasu i nabieraniem przez ubezpieczonego doświadczenia, ta składka będzie coraz korzystniejsza, bo kierowca będzie rokrocznie zdobywał kolejne zniżki. Jednak nie dzieje się to szybko. Warto więc wiedzieć, do jakiego wieku kierowcy muszą pogodzić się z faktem, że ich ubezpieczenie będzie droższe.

Wyższe składki dla kierowcy do 30.roku życia?

Młodzi kierowcy są bardzo różnorodnie traktowani przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Jednakże, można powiedzieć, że regułą jest to, że wszyscy niechętnie ich ubezpieczają. Statystki są w tym zakresie bezlitosne. Młodzi kierowcy są głównymi sprawcami wypadków drogowych, a co za tym idzie, to za szkody z ich udziałem towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają najwięcej świadczeń. Koszty te muszą być zrekompensowane za pomocą wyższych składek, które młodzi kierowcy opłacają.

Warto jednak zauważyć, że pojęcie „młody kierowca” jest mało precyzyjne i w zasadzie trudno jednoznacznie określić, w którym momencie mamy do czynienia jeszcze z młodym, a w którym z już doświadczonym kierowcą.

Firmy ubezpieczeniowe nie ułatwiają zadania, ponieważ granica wieku jest w każdej z nich ustalana bardzo indywidualnie. Niektóre nazywają młodymi kierowcami osoby w wieku 29 lat. Przy założeniu, że taka osoba zrobiła prawo jazdy zaraz po uzyskaniu ku temu możliwości, to jeździ już ona od 11 lat samochodem. Trudno kogoś takiego nazwać rzeczywiście „młodym kierowcą”.

Analizując dane statystyczne, okazuje się, że najwięcej wypadków powodują kierowcy do 25 roku życia. Tym bardziej trudno zrozumieć granicę położoną aż cztery lata później.

Szalę goryczy wśród młodych kierowców przelewa fakt, że kierowca, który zrobi prawo jazdy w wieku przeszło trzydziestu lat, otrzyma od razu lepsze warunki niż mający dziesięć lat doświadczenia dwudziestoośmiolatek.

Młody kierowca w towarzystwach ubezpieczeń – przegląd polis

Szukając punktu wspólnego, można śmiało powiedzieć, że większość towarzystw ubezpieczeniowych podnosi składkę za OC osobom do 25. roku życia. Takie warunki ma na przykład: Generali, Proama i Liberty Direct.

Analizując dalej ubezpieczenie oc w ubezpieczamy-auto.pl można zauważyć, że dla AXA Direct i AVIVA młodym kierowcą jest osoba do 26 roku życia. Trzeba tu jednak dodać, że obydwa towarzystwa uwzględniają również przy tym staż za kierownicą. I tu największe zwyżki, czyli największą składkę płacą ci, którzy prawo jazdy zrobili do trzech lat. Po upływie trzech lat od uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami zaczynają być naliczane zniżki.

Na tle ogólnej oferty wyróżniają się dwa towarzystwa ubezpieczeniowe. Jest to Link4, który do kwestii wieku podchodzi najbardziej łagodnie. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, młodym kierowcą jest osoba do 24. roku życia.

Natomiast najbardziej surowe warunki obowiązują w firmie Ergo Hestia. Tu, za młodego kierowcę uważa się osobę nawet w wieku 29 lat. To właśnie dla klientów tej firmy, warunki mogą się wydawać nieco niesprawiedliwe, uwzględniając fakt, że ubezpieczony może być kierowcą już od dekady.

Podsumowując powyższą analizę, jednoznacznie widać, że osoby dwudziestokilkuletnie zmuszone są do opłacania składek wyższych. Zazwyczaj niezależnie od stażu za kierownicą (z wyjątkiem AXA i Aviva). Decyduje o tym wyłącznie ich młody wiek. Oczywiście, połączenie doświadczenia z wiekiem byłoby tu rozwiązaniem znacznie korzystniejszym dla kierowców. Zyskaliby głównie ci, którzy zdali egzamin i uzyskali prawo jazdy zaraz po osiągnięciu pełnoletności.


Materiał partnera zewnętrznego