Praca nad oprogramowaniem składa się z wielu faz. Jedną z ostatnich są testy, które mogą być przeprowadzane w sposób automatyczny lub manualny. Na czym polegają poszczególne rodzaje testów w branży IT? Jak przy ich pomocy zapewnić oprogramowaniu najwyższą jakość?

Dlaczego w branży IT przeprowadza się testy oprogramowania?

Nawet najlepiej zaprojektowane oprogramowanie, dostosowane do potrzeb biznesowych organizacji, po zakończeniu prac nad kodem nie jest wolne od błędów. Dlatego zanim trafi ono do odbiorcy, przechodzi szereg testów o różnym charakterze. Część z nich przeprowadza się w formie manualnej, inne w formie automatycznej. Pracę można zlecić wewnętrznemu lub zewnętrznemu zespołowi testerów.

Czemu służą testy manualne?

Testy manualne odbywają się wyłącznie przy udziale ludzi, którzy najczęściej wcielają się po prostu w rolę finalnego użytkownika oprogramowania. Takie rozwiązanie jest bardziej czasochłonne, a przy dużych projektach, także i bardziej kosztowne. Z drugiej strony, ma swoje zalety – sprawdza się w testach eksploatacyjnych czy testach ad-hoc. Dzięki testerom manualnym powstają szczegółowe raporty, zwłaszcza te opisujące interfejs oprogramowania.

Kiedy sprawdzają się testy automatyczne?

W pozostałych przypadkach, gdy chodzi o powtarzalne czynności i funkcje, lepiej zdecydować się na testy automatyczne. Rolą testera jest przygotowanie skryptu, który wykona wskazane zadania znacznie szybciej i dokładniej niż człowiek. Dobrze zaprojektowane testy automatyczne w dużej mierze poprawiają jakość oprogramowania. W tym czasie testerzy mogą skupić się na innych czynnościach.

Jak zapewnić oprogramowaniu najwyższą jakość testów poprzez body leasing?

Testy automatyczne mogą odbywać się w systemie body leasing, który na polskim rynku oferuje firma Craftware (https://craftware.pl/). Zewnętrzny zespół testerów zajmuje się oprogramowaniem w sposób neutralny, jako niezaangażowany w jego powstawanie. To ważna zaleta. Body leasing zapewnia oczekiwane moce przerobowe i pozwala oszczędzić czas niezbędny na rekrutację testerów. Więcej na temat zalet tego ciekawego rozwiązania można przeczytać pod adresem https://craftware.pl/dla-it/rozwiazania-dla-it/body-leasing/testy-automatyczne/.


Materiał partnera zewnętrznego