Zużyty sprzęt elektroniczny, popularnie nazywany elektrośmieciami, bardzo często jest niepoprawnie utylizowany. Gdzie powinno się go wyrzucać albo zwracać? Czy jest to trudny proces?

Czym jest zużyty sprzęt elektroniczny?

Elektrośmieci (czyli zużyty sprzęt elektroniczny lub inaczej ZSEE) są popsutymi, nieużywanymi i niepotrzebnymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi, które działały na prąd bądź na baterie. Zatem, do tej grupy zalicza się, np. zepsute komputery, stare telefony, elektroniczne zabawki, nieużywane pralki, suszarki, zmywarki, lodówki, a nawet świetlówki i żarówki.

Dlaczego nie wolno wyrzucać elektrośmieci do zwykłego śmietnika?

Należy pamiętać, że w przedmiotach elektronicznych mogą być zawarte niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia oraz środowiska metale. 

Powszechnie stosowanymi pierwiastkami są: rtęć (stosowana do produkcji wyświetlaczy LCD, telefonów komórkowych czy baterii), ołów (wykorzystywany do budowy ekranów telewizyjnych i komputerowych) oraz nikiel, który używany jest w spawach telefonów komórkowych.

Gdzie powinno się wyrzucać elektrośmieci?

Zużyty sprzęt należy zutylizować w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu. Zarówno miasta, jak i gminy, prowadzą punkty zbierania elektrośmieci. W tym przypadku zainteresowana osoba może dostarczyć zużytą elektronikę do wskazanego miejsca. Listy punktów zbiórek są powszechnie dostępne na stronach internetowych poszczególnych Urzędów Gminy.

Co jednak, gdy niedziałający sprzęt ma za duże wymiary, aby go przewieźć, np. własnym samochodem? Coraz więcej miast zapewnia usługę bezpłatnego odbioru elektrośmieci z domu. W takim wypadku wystarczy zamówić taką usługę na wskazany adres.

Bardziej powszechnymi stają się specjalne pojemniki na elektrośmieci. Są to specjalne kontenery, które zlokalizowane są na ulicach miast. Jednakże ich przeznaczenie ograniczone jest do odpadów małogabarytowych.

Gdzie należy oddać zużytą elektronikę?

Oddanie zużytej elektroniki także nie jest trudnym procesem. Istnieje kilka sposobów. Jednym z nich jest pozostawienie elektroodpadów w punkcie serwisowym. Jeśli naprawa oddanego do naprawy sprzętu elektronicznego, takiego jak laptop, telefon albo tablet, była nieopłacalna, to w takim wypadku pracownik serwisu powinien przyjąć elektronikę nieodpłatnie. Jednakże serwisant może odmówić przyjęcia ZSEE, który może być potencjalnie niebezpieczny. W takim wypadku powinien poinformować klienta o innym punkcie utylizacji.

Każde sklepy oferujące zakup sprzętu RTV i AGD, których powierzchnia sprzedaży to przynajmniej 400 m, mają obowiązek bezpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu elektronicznego. Wystarczy zgłosić odbiór elektroniki poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej danego sklepu. Dodatkowo, oddając ZSEE, nie jest obligatoryjne kupno innej elektroniki.

Prawidłowe i bezpieczne usunięcie zużytego sprzętu elektronicznego, który nie może trafić do śmietnika, jest gwarantem zachowania zdrowia człowieka oraz równowagi w środowisku. Należy pamiętać, że wyrzucenie ZSEE do nieodpowiedniego pojemnika na śmieci, sprawia, że poszczególne elementy sprzętu nie zostaną odpowiednio zdemontowane, a następnie nie zostaną poddane recyklingowi i procesom odzysku.

IRZ