Kto potrzebuje pieniędzy na jakiś cel – przede wszystkim konsumpcyjny – ma do wyboru banki i instytucje pozabankowe. Stan wiedzy finansowej Polaków jest jednak mizerny, toteż większość kredyto- i pożyczkobiorców nie zdaje sobie sprawy, czym różni się pożyczanie pieniędzy w bankach i parabankach. Teoretycznie na jedno wychodzi, ale w praktyce różnice są poważne.

Czym jest pożyczka pozabankowa

Jeżeli udzielający pożyczki podmiot nie jest bankiem i nie działa na podstawie przepisów Prawa bankowego, to pozyskane w ten sposób środki stanowią pożyczkę pozabankową. Dotyczące jej regulacje prawne znaleźć można w ustawach o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie cywilnym.

Pożyczkę pozabankową można uzyskać szybciej i łatwiej niż bankową. Mogą się o nią z powodzeniem ubiegać także osoby już zadłużone. Zwiększone ryzyko po stronie firm pożyczkowych sprawia jednak, że oprocentowanie jest tu wyższe niż w bankach. Stosowane są także rozmaite prowizje i opłaty.

Przeciwnicy pożyczek pozabankowych podnoszą niekiedy argument, że firmy, które ich udzielają, mają gorszą reputację niż banki. To jednak tylko pozory: w Internecie nie brak historii klientów w najrozmaitszy sposób oszukiwanych i naciąganych przez banki właśnie. Sam fakt działania na podstawie Prawa bankowego nie daje rękojmi uczciwości.

Pożyczka pozabankowa a bankowy kredyt

Zarówno kredyty gotówkowe, jak i pożyczki pozabankowe mogą być udzielane na dowolny cel, którego klient nie musi nawet podawać. Wyjątkiem są kredyty celowe, np. samochodowe. Starając się o kredyt bankowy, klient musi wykazać się zdolnością do jego spłacenia. Drobne kwoty uzyskać można w bankach stosunkowo szybko i bez nadmiaru formalności, jednak już od kilku tysięcy złotych w górę zaczynają się schody polegające m.in. na tym, że potencjalny kredytobiorca nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą podejmującą decyzję kredytową. Bywa tak, że w filii banku nic nie stoi na przeszkodzie i klient wychodzi z nadzieją na pieniądze, która zostaje potem nieoczekiwanie rozwiana przez analityka z bankowej centrali.

Pewnym atutem kredytów bankowych są natomiast sztywne przepisy regulujące postępowanie banków w razie problemów ze spłatą, a także obowiązek przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

Pożyczkę pozabankową uzyskuje się najczęściej przez Internet. Może to trwać kilkanaście lub kilkadziesiąt minut, po czym pieniądze trafiają szybkim przelewem na konto. Firmy pożyczkowe są bardziej elastyczne niż banki i łaskawszym okiem traktują klientów zadłużonych oraz mających inne źródła dochodu niż umowa o pracę.

Ponadto pożyczka pozabankowa może być udzielona na bardzo krótki czas, np. do 30 dni.

Przyczyny popularności pożyczek pozabankowych

Istotnym parametrem kredytu lub pożyczki jest łatwość ich uzyskania. Ktoś, komu „na gwałt” potrzebne są pieniądze, szuka ich przede wszystkim tam, gdzie łatwo je dostać. Liczy się także czas: o ile banki pracują tylko w dni powszednie od-do, o tyle firmy pozabankowe dostępne są cały czas w Internecie. Wnioski można składać online na stronie https://taka-pozyczka.pl/.

Firmy pozabankowe stosują też zautomatyzowane kryteria decydowania o przyznaniu lub odmowie pożyczki, co skraca czas decyzji do maksimum kilkudziesięciu minut. Nie wymagają dokumentów oczekiwanych przeważnie przez banki, np. zaświadczeń od pracodawców o uzyskiwanych dochodach. Bywa, że zgadzają się pożyczać pieniądze nawet osobom figurującym w Krajowym Rejestrze Dłużników.

Pożyczaj, ale z głową!

Pieniądze bywają wrogiem zdrowego rozsądku. Najważniejszą zasadą każdego pożyczkobiorcy powinno być zatem nieuleganie emocjom i presji czasu. Ten, kto pożycza pochopnie, byle gdzie i wszystko jedno na jakich warunkach, może wpaść w poważne tarapaty. Na „gorące głowy” czekają nieuczciwe firmy i „zapisy drobnym druczkiem” w umowach.

Warto zatem sprawdzać tzw. Listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego i omijać firmy w niej wymienione. Gdy zaś wybrana już zostanie firma, co do której KNF nie ma zastrzeżeń, należy uważnie i bez pośpiechu, ze zrozumieniem przeczytać treść umowy.

Odpowiedzialne pożyczanie – sankcje dla niespłacających

Podstawowym warunkiem zaciągnięcia pożyczki musi być zawsze zdolność do jej spłacenia w terminie. Każda zwłoka wiąże się z przykrymi konsekwencjami, począwszy od rozmaitych opłat, a na egzekucji komorniczej skończywszy. Zdecydowanie niemiłe są też kontakty z firmami windykacyjnymi, starającymi się odzyskać dług.

Warto w tym miejscu wspomnieć o spirali zadłużenia: jest to sytuacja, w której ktoś zaciąga pożyczkę, by spłacić inny dług. Zadłużenie narasta wtedy lawinowo i przeważnie prowadzi do bankructwa. Pożyczanie należy więc traktować jako wyjście ostateczne, a nie jako środek pozyskiwania dodatkowej gotówki. Przed zawarciem umowy konieczna jest analiza możliwości spłaty: pożyczać można tylko wtedy, gdy istnieje pewność, że wierzyciel odzyska swoje pieniądze w uzgodnionym czasie, a spłata nie spowoduje luki w domowym budżecie pożyczkobiorcy.


Materiał partnera zewnętrznego