Akwarystyka jest inspirującą dziedziną, której powodzenie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy oraz odpowiedniego podejścia. Niezwykle istotne znaczenie ma wykorzystanie odpowiedniego, specjalistycznego sprzętu oraz preparatów mających na celu zabezpieczenie akwarium przed drobnoustrojami, bakteriami, glonami oraz innymi szkodliwymi czynnikami. Jednym z ważniejszych elementów akwarium są filtry akwariowe wykorzystywane do oczyszczania wody.

Podstawowe elementy wyposażenia akwarium

W trakcie przygotowywania akwarium warto uwzględnić odpowiednie elementy wyposażenia, takie jak odpowiednie oświetlenie, filtry oczyszczające, grzałki, której zadaniem jest zapewnienie prawidłowej temperatury w zbiorniku, jak również elementy architektury akwariowej, rośliny i zwierzęta zamieszkujące nasz akwen. Filtry akwariowe stanowią specjalistyczne urządzenia, które służą on do wychwytywania różnych zanieczyszczeń zbierających się w wodzie, a ponadto wzbogacają wodę w tlen. Warto zauważyć, że niektóre bakterie rozwijają się na filtrach, dlatego bierze on również udział w regulowaniu równowagi biochemicznej we wnętrzu akwarium.

Profesjonalne filtry akwarystyczne

Filtr akwariowy do akwarium jest jednym z podstawowych sprzętów niezbędnych do akwarium. Zadaniem filtra jest usunięcie z wody wszelkich substancji, które mają  niekorzystny wpływ na środowisko w akwarium, a tym samym kondycję mieszkających w nim ryb oraz roślin wodnych. Woda w naturalnych akwenach nieustannie podlega różnym procesom, dzięki czemu samoistnie ulega oczyszczeniu. Natomiast woda w akwarium wymaga od właścicieli specjalnej dbałości, aby zapewnić rybom i roślinom optymalne warunki rozwoju i życia.

Jak wybrać prawidłowy filtr do akwarium?

Właściwie  dobrany filtr do akwarium prawidłowo oczyszcza wodę w akwarium z zalegającym w nim szkodliwych substancji, które niekorzystnie oddziałują na faunę i florę w akwarium. Akwarium jako niewielki zbiornik wodny nie może oczyścić się samoistnie, dlatego wymaga montażu odpowiednich filtrów, które poprawią jakość wody sprawiając, że będzie przejrzysta i odpowiednia dla żyjących w niej zwierząt i roślin. Zanim przystąpimy do zakupu odpowiedniego filtra, należy przyjrzeć się uważnie pełnej ofercie dostępnej na stronie https://www.plantica.pl/akwarystyka-slodkowodna/filtracja/filtry/.

Wielkość akwarium a wybór filtra

Podczas urządzania akwarium i dobierania właściwego filtra – należy uwzględnić litraż posiadanego akwarium. Warto wybierać filtr w myśl zasady: im większy zbiornik, tym bardziej wydajny filtr akwarystyczny należy wybrać. W zależności od wielkości zbiornika możemy wyróżnić filtry zewnętrzne (dla dużych zbiorników) oraz wewnętrzne.

Filtry wewnętrzne do małych akwariów

Do małych akwariów wykorzystujemy filtry wewnętrzne. Eheim Aqua Corner to doskonały filtr stworzony do nano zbiorników, umieszczany w kącie akwarium. Filtr ten cechuje dwustopniowa filtracja – wkład gąbkowy i biologiczny Eheim Substrat Pro, które zapewniają dobre parametry wody.


Materiał partnera zewnętrznego