Strona główna Lifestyle Praca Kto może prowadzić wózki widłowe?

Kto może prowadzić wózki widłowe?

660
0
Wózek widłowy
Wózki widłowe są podstawowym wyposażeniem magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, a także hal produkcyjnych.

Wózki widłowe są podstawowym wyposażeniem magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, a także hal produkcyjnych. Przydają się one do szybkiego transportowania towarów o dużej masie, a także ich przeładowywania i wyładowywania. Wózki widłowe mogą obsługiwać pracownicy, którzy ukończyli 18. rok życia i posiadają uprawienia operatora wydane przez Urząd Dozoru Technicznego lub Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Wózki widłowe, nazywane również w skrócie widlakami, mogą różnić się od siebie typem napędu. Biorąc pod uwagę to kryterium, wyróżnia się wózki: spalinowe, gazowe i elektryczne.

Operator wózków widłowych – kto może nim zostać?

Wózek widłowy jest sprzętem wykorzystywanym do transportowania, wyładowywana i przeładowywana towaru. Operatorem wózka widłowego może zostać osoba, która:

  • ma ukończone 18. lat,
  • posiada uprawnienia operatora,
  • odbyła szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zdaje sobie sprawę z zagrożeń,
  • posiada zaświadczenie lekarskie, potwierdzające zdolność do prowadzenia wózka widłowego,
  • umie wymieniać butlę gazową (dotyczy to tylko operatorów wózków gazowych),
  • posiada zgodę pracodawcy na przemieszczanie się na terenie przedsiębiorstwa.

Kurs na operatora wózka widłowego – jak wygląda i ile kosztuje?

Posiadanie uprawnień na prowadzenie widlaków dla wielu pracodawców jest dużym atutem, dzięki czemu łatwiej jest znaleźć dobrze płatną pracę. Kursy na operatora wózków widłowych organizowane są w placówkach szkoleniowych, najczęściej w Ośrodkach Doskonalenia Zawodowego. Osoby zainteresowanie tego typu kursami, mogą zdobyć uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe (z osprzętem dodatkowym lub bez niego), a także na jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane. Czas trwania kursu na operatora wózków widłowych uzależniony jest od ośrodka szkoleniowego i trybu zajęć. Za kurs trzeba zapłacić od 1500 do 2000 zł. Jednakże ukończenie go nie jest gwarancją otrzymania uprawnień – należy również zdać egzamin organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego lub Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Prowadzenie wózka widłowego bez uprawnień

Konsekwencją prowadzenia wózka widłowego bez uprawnień jest kara finansowa, która nakładana jest zarówno na pracownika, jak i na pracodawcę. Wyjątkiem są tu wózki, które napędzane siłą ludzką, np. popularne paleciaki. Do prowadzania tego typu sprzętu wystarczy zgoda pracodawcy na przemieszczanie się na terenie zakładu pracy.