Zasiłek dla bezrobotnych, czyli tak zwaną kuroniówkę może otrzymać osoba, która nie jest nigdzie, zatrudniona, ale pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych i kto konkretnie może go otrzymać? Podpowiadamy!

Zasiłek dla bezrobotnych jest formą wsparcia finansowego dla osób, które straciły pracę. Podstawowym warunkiem, aby otrzymać to świadczenie, jest fakt pozostawania w stosunku pracy przez co najmniej 12 miesięcy przez ostatnie 1,5 roku, które poprzedzały rejestrację w powiatowym urzędzie pracy. Ważne jest, że w ramach zatrudnienia trzeba pobierać przynajmniej minimalne wynagrodzenie (obecnie 2 600 zł brutto) oraz powinny być odprowadzane składki na Fundusz Pracy.

Załóżmy, że w sierpniu tego roku składasz wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, to w okresie od lutego 2019 roku powinieneś być gdzieś zatrudniony przez cały rok. Oczywiście osoba, która miała pracę od sierpnia 2019 roku również może otrzymać zasiłek.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Aby zacząć pobierać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy, a urząd nie może mieć przygotowanej dla Ciebie propozycji pracy, stażu lub przygotowania zawodowego.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, w ciągu 18 miesięcy od momentu zarejestrowania jako bezrobotny, przez rok trzeba mieć pracę. Warto wspomnieć, że nie dotyczy to tylko umowy o pracę, ale również:

  • umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, pod warunkiem, że podstawa wymiaru składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy wynosiła co najmniej minimalne wynagrodzenie w przeliczeniu na miesiąc,
  • własnej działalności gospodarczej lub współpracy przy niej, jeśli opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne i podstawa wymiaru składki tego ubezpieczenia i Fundusz pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

„Warto wiedzieć, że do łącznego czasu pracy jest wliczany również urlop wychowawczy, okres odbywania zasadniczej służby wojskowej i pobierania renty, gdy wystąpi niezdolność do pracy” – tłumaczą eksperci z aasapolska.pl

Jeżeli spełniasz te warunki, to już po upływie tygodnia od momentu rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, zasiłek dla bezrobotnych Ci przysługuje.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych – kiedy można je stracić?

Musisz mieć świadomość, że prawo do zasiłku nie jest Ci dane oczywiście dożywotnio, ale relatywnie łatwo można je stracić. W jakich okolicznościach się to dzieje? Jeśli urząd pracy przygotuje dla Ciebie propozycję pracy, stażu, praktyk, udziału w szkoleniu zawodowym, wykonywania prac społecznych czy robót publicznych, a Ty jej nie przyjmiesz, to tracisz zarówno prawo do zasiłku jak i status dla bezrobotnej. Nie na zawsze, ale możesz je odzyskać dopiero po upływie co najmniej 120 dni.

Prawo stworzone jest właśnie w taki sposób, aby motywować osoby bezrobotne do podjęcia zatrudnienia. Jeżeli nie chcą one skorzystać z propozycji, którą ma dla nich urząd pracy, to wtedy można sądzić, że naumyślnie unikają możliwości zarobkowania i zasiłek im się nie należy. Jest on bowiem wypłacany po to, aby pomóc Ci przetrwać, gdy naprawdę nie możesz znaleźć kolejnej posady.

Nawet jeśli praca czy szkolenie nie są do końca zgodne z Twoimi preferencjami, to pamiętaj, że zawsze warto spróbować. Propozycje są dobierane zazwyczaj do Twoich kwalifikacji przez doradcę zawodowego, więc urząd pracy nie będzie Ci nakazywał sprzedawania w sklepie, jeśli specjalizujesz się w księgowości.

Kto nie dostanie zasiłku dla bezrobotnych?

Oprócz tych osób, które po skierowaniu przez urząd pracy nie podjęły aktywności zawodowej, jest jeszcze kilka grup, którym nie należy się zasiłek dla bezrobotnych. Przede wszystkim są to osoby, które pół roku przed zarejestrowaniem w urzędzie same rozwiązały stosunek pracy albo inny stosunek służbowy za pomocą wypowiedzenia, albo za porozumieniem stron. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Ty i Twój pracodawca porozumieliście się, ale Twoje zwolnienie było umotywowane upadłością lub likwidacją firmy albo redukcją zatrudnienia. Ta zasada nie obowiązuje również wtedy, gdy musiałeś dobrowolnie zrezygnować z pracy z powodu zmiany miejsca zamieszkania albo gdy pracodawca wobec Ciebie złamał prawo.

W skrócie więc wygląda to tak, że zasiłku nie dostaniesz, jeśli z wyjątkiem wyżej wymienionych powodów sam złożyłeś wypowiedzenie i tym samym zrezygnowałeś z pracy.

Zasiłku dla bezrobotnych nie otrzymają również osoby, które w ciągu 6 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy zostały zwolnione dyscyplinarnie, otrzymały odszkodowanie za skrócenie stosunku pracy albo odbywają płatną praktykę studencką.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Zastanawiasz się, jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych? Jest to uzależnione od Twojego stażu pracy oraz czasu pobierania świadczenia. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych, obowiązująca od 1 czerwca 2020 roku jest następująca:

  • Jeśli staż pracy wynosi mniej niż 5 lat, kwota zasiłku dla bezrobotnych przez pierwsze 3 miesiące, wyniesie 705,04 zł brutto, w kolejnych miesiącach będzie to 553,60 zł brutto,
  • Przy stażu pracy od 5 do 20 lat, można liczyć na zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 881,30 zł brutto (przez pierwsze 3 miesiące), w kolejnych miesiącach będzie to już tylko 692 zł brutto;
  • Jeśli staż pracy wynosi ponad 20 lat, osoba bezrobotna otrzyma zasiłek w wysokości 1 057,56 zł brutto (przez pierwsze trzy miesiące), po upływie tego okresu, otrzyma 830,40 zł brutto zasiłku.

Zasiłek jest wypłacany przez okres od 6 do 12 miesięcy. Nie ma większego znaczenia fakt, ile wynosi kuroniówka przy danym stażu pracy, bo wciąż są to naprawdę niskie kwoty, za które trudno się utrzymać. Taka wysokość zasiłku dla bezrobotnych ma na celu zapewnić tylko podstawowe utrzymanie podczas poszukiwania pracy, szczególnie dla osób, którym nie udało się zgromadzić oszczędności. Warto zaraz po zakończeniu zatrudnienia szukać sobie nowego, korzystać z propozycji przedstawionych przez urząd pracy i nie polegać na świadczeniu.

Aby starać się o zasiłek, należy pójść do powiatowego urzędu pracy wraz z dowodem osobistym oraz dokumentami, które potwierdzą staż pracy (najlepiej świadectwa pracy) i posiadane kwalifikacje. Są to na przykład: świadectwo ze szkoły, dyplomy, certyfikaty ze szkoleń, wyniki z egzaminów zawodowych. Przedsiębiorcy, którzy starają się o zasiłek dodatkowo powinni donieść zaświadczenie z ZUS-u, które potwierdzi opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.


Materiał partnera zewnętrznego