W dzisiejszych czasach, kiedy nasze możliwości wyboru są ogromne, bardzo ciężko zdecydować się na właściwy dobór ścieżki edukacyjnej. Warto rozważyć studia fizjoterapeutyczne, dzięki którym uzyskamy dyplom, a także tytuł zawodowy – magistra fizjoterapii. Ten rodzaj pracy oprócz niesienia pomocy wielu osobom daje ogrom niezależności i bardzo wiele możliwości wyboru przyszłej ścieżki kariery.

Studia fizjoterapeutyczne krok we właściwym kierunku

Współcześnie coraz więcej ludzi ma orzekaną niepełnosprawność, traci sprawność psychofizyczną, czy jest w stanie zagrożenia życia. Osoby, które będą w stanie pomóc w każdym z tych przypadków, są bardzo pożądane na rynku pracy. Zadanie fizjoterapeuty polega na udzielaniu pomocy w wielu schorzeniach przy pomocy specjalistycznych metod. Studia fizjoterapeutyczne przygotowują do pracy z pacjentem na wielu obszarach.

Czym jest fizjoterapia?

Fizjoterapia jest jedną z części nauk medycznych. Decydując się na studia fizjoterapeutyczne, absolwent uzyskuje tytuł magistra fizjoterapii, co umożliwi samodzielną pracę z pacjentami, którzy wymagają zastosowania środków oraz metod fizjoterapeutycznych, takich jak między innymi:

  • kinezyterapia, czyli różnego rodzaju ćwiczenia ruchowe
  • fizykoterapia – masaż, czyli środki fizykalne
  • terapia manualna
  • pomoc w doborze właściwych środków zaopatrzenia ortopedycznego

Kim zajmuje się fizjoterapeuta?

Fizjoterapeuta zajmuje się przypadkami klinicznymi pacjentów ze wskazaniami do rehabilitacji. Ukończenie magisterskich studiów fizjoterapeutycznych na Mazowieckiej Uczelni Wyższej w Warszawie umożliwi absolwentom dodatkowo działalności związaną z profilaktyką fizjoterapeutyczną (fizjoprofilaktyką). Działalność na tym polu jest szczególnie ważna, ponieważ obejmuje działania mające na celu zapobieganiu wielu chorobom cywilizacyjnym, które w ostatnich latach szczególnie przybrały na sile w szczególności:

  • nowotwory
  • choroby układu oddechowego
  • schorzenie układu sercowo – naczyniowego
  • alergie
  • choroby sfery psychicznej
  • urazy

Fizjoterapeuta człowiek o specjalistycznej wiedzy

Specjalistyczna wiedza, jaką są w stanie zdobyć studenci w trakcie jednolitych studiów magisterskich na Mazowieckiej Uczelni Wyższej w Warszawie, jest w pełni kompleksowa. Cały tok studiów został zaplanowany tak, żeby jak najbardziej wzbogacić specjalistyczną wiedzę absolwentów. W trakcie studiów przewidziane są zajęcie teoretyczne oraz praktyczne – które w tym zawodzie są niezwykle istotne.

Studia z zakresu fizjoterapii pozwolą uzyskać pełną wiedzę i przygotowanie do pracy w zawodzie fizjoterapeuty. Takie przygotowanie umożliwi dołączenie do najlepszych zespołów, a także prowadzenie własnej działalności w tym zakresie.


Materiał partnera zewnętrznego