Strona główna Lifestyle Praca Co musi zawierać KPiR i kto ma obowiązek ją prowadzić?

Co musi zawierać KPiR i kto ma obowiązek ją prowadzić?

102
0
kpir w firmie
KPiR jest kluczowe dla efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa | fot.: materiał partnera

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) to podstawowy dokument księgowy stosowany przez małe przedsiębiorstwa w Polsce. Jest to prostsza forma ewidencji niż pełna księgowość, przystosowana do potrzeb mniejszych firm. KPiR umożliwia rejestrację i monitorowanie wszystkich operacji gospodarczych, takich jak przychody, koszty, wydatki i przychody. Dzięki temu przedsiębiorca ma klarowny obraz finansów swojej firmy i może efektywnie zarządzać finansami, a także prawidłowo rozliczać się z Urzędem Skarbowym. KPiR jest szczególnie polecana dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych opodatkowania lub na karcie podatkowej.

Co musi zawierać księga przychodów i rozchodów?

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) jest kluczowym dokumentem księgowym dla wielu małych przedsiębiorstw w Polsce. Aby spełniać wymogi prawne, musi zawierać następujące elementy:

 1. Data zdarzenia gospodarczego: precyzyjne określenie, kiedy miała miejsce dana transakcja lub zdarzenie.
 2. Numer kolejny wpisu: każda operacja powinna być numerowana kolejno, co ułatwia identyfikację i śledzenie zdarzeń.
 3. Opis zdarzenia: krótki, lecz jasny opis transakcji lub zdarzenia gospodarczego.
 4. Dane kontrahenta: nazwa i adres kontrahenta, z którym przedsiębiorca dokonuje transakcji. W przypadku osób fizycznych, podaje się również ich numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 5. Dowód księgowy: rodzaj i numer dokumentu stanowiącego podstawę do zapisu (np. faktura, rachunek, umowa).
 6. Wartość przychodu: kwota przychodów uzyskanych z danej transakcji, uwzględniająca wszystkie składniki.
 7. Wartość kosztów: kwota kosztów poniesionych w związku z prowadzoną działalnością.
 8. Różne kolumny do ewidencji szczegółowych danych: mogą to być na przykład kolumny dla różnych kategorii kosztów, przychodów, podatku VAT, itp.
 9. Podsumowanie: suma przychodów i kosztów w danym okresie, co umożliwia szybkie ustalenie wyniku finansowego.

KPiR musi być prowadzona w sposób uporządkowany, czytelny i zgodny z aktualnymi przepisami podatkowymi. Regularne aktualizacje i dokładność wpisów są kluczowe dla zapewnienia prawidłowego rozliczenia podatkowego. W celu prawidłowego prowadzenia księgowości swoje firmy, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów warto zlecić doświadczonemu księgowemu z biura rachunkowego RoscoTax —> www.roscotax.pl.

Kto ma obowiązek prowadzenia KPiR?

W Polsce obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) dotyczy głównie małych przedsiębiorców, którzy spełniają określone kryteria. Do prowadzenia KPiR zobowiązani są:

 1. Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych: Dotyczy to osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie według skali podatkowej lub stawką liniową 19%.
 2. Przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową: Ci, którzy zdecydowali się na ten sposób opodatkowania, również muszą prowadzić KPiR.
 3. Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych: Chociaż ryczałt jest uproszczoną formą opodatkowania, przedsiębiorcy wybierający ten sposób muszą również prowadzić KPiR.
 4. Przedsiębiorcy nieprzekraczający określonego limitu przychodu: Obecnie obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy tych, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody nieprzekraczające równowartości 2 milionów euro.
 5. Nowo założone firmy: Nowo powstałe przedsiębiorstwa, które spełniają powyższe kryteria, również są zobligowane do prowadzenia KPiR od początku swojej działalności.

Należy zwrócić uwagę, że firmy, które przekraczają wyznaczony limit przychodów lub które działają w formie spółki kapitałowej (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), zazwyczaj są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Podsumowując

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) jest obowiązkowe dla małych przedsiębiorców w Polsce, głównie tych opodatkowanych na zasadach ogólnych, ryczałtem, lub kartą podatkową, oraz dla firm z rocznymi przychodami do 2 milionów euro. KPiR umożliwia rejestrację transakcji finansowych, przychodów i kosztów, co jest niezbędne do prawidłowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Księga musi być prowadzona systematycznie i zgodnie z przepisami, zawierając m.in. daty zdarzeń, opisy transakcji, dane kontrahentów oraz dowody księgowe. Regularne prowadzenie i aktualizowanie KPiR jest kluczowe dla efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Materiał partnera zewnętrznego