Strona główna Lifestyle Praca Ciekawe idiomy angielskie, które warto poznać

Ciekawe idiomy angielskie, które warto poznać

203
0
uśmiechnięta kobieta z dymkiem komiksowym nad głową
Mimo że najpopularniejsze idiomy angielskie możliwe są do opanowania samodzielnie, z pewnością łatwiej je przyswoić decydując się na indywidualne korepetycje z angielskiego | fot.: stock.adobe.com

Wyrażeniami idiomatycznymi, w skrócie zwanymi idiomami, potocznie nazywamy sformułowania właściwe tylko konkretnemu językowi, których nie da się przetłumaczyć dosłownie na inny język.

Jako przykład można podać wyrażenie „robić z igły widły”. Oczywistym jest, że powyższe nie powinno być rozumiane w sposób dosłowny. Bez uprzedniego nauczenia się tego idiomu, trudno również wywnioskować jego znaczenie. Dlatego też praktycznie nie ma możliwości zrozumienia rodowitych użytkowników języka angielskiego bez znajomości chociażby kilkunastu podstawowych idiomów, które jednocześnie są najczęściej używanymi. Ponadto wplatanie w wypowiedź wyrażeń idiomatycznych sprawia, że staje się ona bardziej spontaniczna i składna. Dlatego też w niniejszym artykule postaramy się przytoczyć 8 najbardziej popularnych idiomów z języka angielskiego oraz – co oczywiste – wyjaśnić ich znaczenie oraz wskazać, w jakich sytuacjach można je zastosować.

Najpopularniejsze idiomy angielskie

Mimo że najpopularniejsze idiomy angielskie możliwe są do opanowania samodzielnie, z pewnością łatwiej je przyswoić decydując się na indywidualne korepetycje z angielskiego. Należy pamiętać, iż z pomocą serwisu buki.org.pl znaleźć można konkretną osobę, oferującą zajęcia na wybranym poziomie. Pierwszym idiomem, który stosuje się chcąc zastąpić sformułowanie „bardzo rzadko”, jest fraza „once in a blue moon”. Przykładowo, powyższy może zostać wykorzystany w zdaniu: „My girlfriend lives in England, so I only see her once in a blue moon”. Idiom ten jest niezwykle ciekawym zamiennikiem wszelkich przymiotników takich jak: rzadko, nieczęsto, okazjonalnie i innych o tożsamym znaczeniu.

Drugie wyrażenia idiomatyczne angielskie, które warto przytoczyć, jest „to miss the boat”, które oznacza stracić niepowtarzalną okazję. Przykładowo: „If you don’t call her back, you are going to miss the boat!”. Idiom „know the ropes”, może zostać wykorzystany w celu opisania, że ktoś lub coś potocznie mówiąc „wie o co chodzi”, to znaczy, że posiada wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie. Przykładowo, zdanie: „We should hire him, because he knows the ropes!”, oznacza, że powinniśmy go zatrudnić, ponieważ wie o co chodzi (w domyśle tej pracy).

Następnym wyrażeniem idiomatycznym z języka angielskiego jest zwrot: „sit on the fence”, który używany jest do opisania braku zdecydowania lub wahania się przed dokonaniem jakiegoś wyboru. W związku z tym, zdanie: „We can’t sit on the fence”, oznacza, że „nie możemy nie dokonać wyboru – musimy podjąć jakąś decyzję”. Z kolei zwrot: „in the nick of time” oznacza „w ostatniej chwili”. Przykładowo można go użyć w zdaniu: „The police arrived in the nick of time” – znaczyć ono będzie, że policja przyjechała w samą porę. „Add insult to injury” jest odpowiednikiem polskiego sformułowania dolewać oliwy do ognia. Jest więc używany w celu przedstawienia cudzego zachowania, które spowodowało zaognienie sytuacji.

Również niezwykle ciekawym wyrażeniem jest „be on the ball”, które oznacza kogoś, kto „ma łeb na karku”. Przykładowo ostatni z wymienionych może zostać użyty w zdaniu: „I didn’t sleep well last night, so I am not on the ball today”.

Ostatnim z idiomów, które warto przytoczyć, jest sformułowanie, „cost an arm and a leg”, którego używa się w celu opisania, iż coś jest bardzo drogie. Dla przykładu: „I would like to buy the newest Mercedes, but it costs an arm and a leg!”.

Podsumowując, niezwykle warto uczyć się popularnych idiomów używanych w języku angielskim. Wplatanie ich w wypowiedź powoduje, że wydają się być bardziej składne i elokwentne, zaś rozmówca poczytywany jest jako dobrze operujący językiem oraz znający kulturę i tradycję kraju, którego językiem się posługuje.


Materiał partnera zewnętrznego