Jak pokazują statystyki, nie tylko kierowcy samochodów osobowych zapominają o przestrzeganiu przepisów drogowych. Również rowerzyści bardzo często zapominają o ich przestrzeganiu. Warto przypomnieć sobie podstawowe przepisy drogowe jasno określające co dzisiejszy rowerzysta może na drodze, a co jest zabronione.

Wsiadamy na rower

W obecnych czasach przepisy jasno określają jakim pojazdem jest rower i jakie warunki musi spełniać, aby za takowy pojazd został uznany. Otóż z rowerem mamy do czynienia, kiedy jest on „…poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem (…), którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h”.

Tyle mówi teoria. Rowerem powinno poruszać się po specjalnie wyznaczonych ścieżkach rowerowych lub pieszo – rowerowych. Przy czym żaden rowerzysta nie może zapominać o tym, że na ścieżce dedykowanej również dla pieszych, to nie rowerzysta ma pierwszeństwo. Zawsze należy zwracać uwagę na pieszego i w razie potrzeby – ustąpić mu miejsca. W przypadku braku ścieżki pieszo – rowerowej, osoba kierująca rowerem powinna poruszać się po poboczu lub w ostateczności po jezdni.

Obowiązki na drodze

Rowerzysta traktowany jest na takich samych zasadach jak inne osoby kierujące pojazdami. Dlatego też jest on zobowiązany do stosowania się do znaków drogowych, jak również do wszystkich kierunkowskazów. Jeżeli sytuacja tego wymaga rowerzysta musi także podporządkować się znakom sygnalizacyjnym, jakie czasem wykonywane są przez osoby na co dzień pilnujące porządku. Rowerzysta jest także zobowiązany do poddania się kontroli ruchu drogowego, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Osoby kierujące rowerami muszą pamiętać m.in. o ustąpieniu pierwszeństwa przejazdu. Nie można doprowadzić także do wykonywania nieprawidłowych manewrów drogowych, jak chociażby skręt w nieprawidłową stronę. Nikt nie może zapominać także o prędkości. Okazuje się bowiem, że wiele osób nie dopasowuje prędkości (nawet podczas jazdy na rowerze!) do warunków, jakie panują na drodze.

Rower na chodniku

Przepisy określają także, kiedy rowerzysta może korzystać z chodnika. Może to nastąpić tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy szerokość chodnika jest nie mniejsza niż dwa metry. Drugim warunkiem korzystania z chodnika jest prędkość pojazdów na jezdni jest określona jako większa niż 50 km/h. Czasem można wziąć także pod uwagę niekorzystne warunki pogodowe, jak np.śnieżyca, jeżeli chce się korzystać z chodnika jako drogi rowerowej. Innym tematem są dzieci, które korzystają z rowerów na chodniku pod nadzorem dzieci.

Rowerzysta, kierowca samochodu oraz pieszy zawsze powinni wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy drogowe, aby każdy mógł czuć się pewnie – nawet podczas spaceru.

MZA