Strona główna Kontakt

Kontakt

Wydawca:

Logo Infoss 190x60

Infoss Sp. z o.o.

Fosa 41, 02-768 Warszawa

tel.: +48 22 360 55 00

fax:  +48 22 360 55 01

www.infoss.pl 


Redakcja:

CzikCzik.com - logo - 272x90

biuro: biuro@czikczik.com

redakcja: redakcja@czikczik.com

reklama: reklama@czikczik.com


Dane rejestrowe:

NIP: 5272639003, REGON: 142624420, KRS nr 0000367426

Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 50 000,00 złotych, w całości opłacony

Nr rachunku: 53 1050 1025 1000 0090 3019 7645

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Warszawie