Przeciętny Polak, posiadający konto bankowe, dokonuje przynajmniej kilku przelewów miesięcznie. Za ich pomocą można łatwo uregulować rachunek za prąd, zapłacić czynsz, czy dokonać zakupów internetowych. Dowiedz się, jakie rodzaje przelewów bankowych znajdują się w ofercie banków i czym się od siebie różnią.

Przelew bankowy – kilka podstawowych informacji

Przelew bankowy to transakcja bezgotówkowa polegająca na przepływie środków pomiędzy dwoma różnymi rachunkami bankowymi. Jest to wygodna forma regulowania należności, niewymagająca obrotu papierowym pieniądzem. Za pomocą przelewu można opłacić rachunki za prąd czy gaz, uregulować czynsz albo dokonać zakupów w sklepie internetowym.

Indywidualni klienci chętnie korzystają z tej formy obrotu bezgotówkowego, ale jest ona również powszechnie wykorzystywana przez banki i firmy pożyczkowe. Klient, który zdecyduje się zaciągnąć zobowiązanie, na przykład w firmie pożyczkowej Net Credit, otrzyma środki w formie przelewu na wskazane konto. Dzięki temu nie musi on stawiać się osobiście w placówce czy punkcie obsługi, a wszystkie czynności związane z kredytem załatwiane są za pośrednictwem internetu.

Rodzaje przelewów bankowych – opłaty i różnice

Polskie prawo nie reguluje cen przelewów bankowych. Różnią się one w zależności od banku, a ich wysokość powinna być wyraźnie wskazana w tabeli opłat i prowizji, dołączonej do regulaminu rachunku bankowego.

Co do kwestii operacji bankowych, przeciętny konsument może zlecić cztery rodzaje przelewów:

  • Elixir – jest to najpopularniejsza forma przelewu bankowego. Przekazy zlecone w systemie „Elixir” rozliczane są w złotówkach każdego dnia roboczego – oprócz 24 grudnia i 31 grudnia – w trzech sesjach. W praktyce oznacza to, że przelew zlecony danego dnia rano, powinien znaleźć na koncie odbiorcy najpóźniej wieczorem dnia następnego;
  • przelew natychmiastowy/ekspresowy –  ta operacja również jest rozliczana w złotówkach. W przeciwieństwie do przelewu w systemie „Elixir” środki przenoszone są na konto odbiorcy natychmiast po zleceniu przelewu, czyli w czasie krótszym niż 15 minut. Z przelewu natychmiastowego można korzystać także w soboty i niedziele;
  • SWIFT – przelew umożliwia dokonanie transakcji w dowolnej walucie i z każdego miejsca na świecie. Przekaz możliwy jest dzięki pośrednictwu organizacji Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Czas realizacji takiego przelewu wynosi 3 dni robocze;
  • SEPA – nazwa to skrót od Single Euro Payments Area. Przelewy SEPA umożliwiają płatności w euro pomiędzy członkami Unii Europejskiej oraz dodatkowo Szwajcarią, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Płatność zwykle dociera do odbiorcy w kolejnym dniu roboczym.

Materiał partnera