Przywilej skorzystania z ulgi podatkowej to szansa na optymalizację zobowiązania podatkowego wobec skarbu podatku. Są osoby, które mimo tego, że spełniają wszelkie warunki do odliczenia ulgi, nie korzystają z niej. Często wynika to z przekonania, że uwzględnienie odpisów przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego wymaga umiejętności i wiedzy na poziomie doradcy podatkowego. A przecież wcale tak nie jest!

W obniżeniu kwoty podatku, który trzeba zapłacić urzędowi skarbowemu pomagają ulgi i darowizny, np. ulga rehabilitacyjna, którą odlicza się od wyliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych. Osobami uprawnionymi do ulgi związanej z odpisem wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności albo podatnicy sprawujący opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi lub osobami dorosłymi i ponoszące wydatki na rehabilitację podopiecznego. Żeby odpisać kwoty na cele rehabilitacyjne koniecznie trzeba spełnić warunek w postaci bariery kwotowej dochodów osoby, której dotyczy ulga. Zarobki za rok 2017 nie mogą być wyższe niż 9.120 złotych. Urząd skarbowy może sprawdzić prawdziwość spełnienia warunku przez 5 lat. Wspomnieliśmy już o tym, że rozliczenie PIT 2017 nie wymaga nadzwyczajnej wiedzy. Wystarczy wybrać odpowiedni, łatwy i bezpieczny  program do rozliczania PIT 2017 , np.   PITax.pl Łatwe podatki.

Program PIT dobrze wie, jak rozliczyć PIT 2017 bez konieczności odwiedzania urzędu skarbowego.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, masz problem z poruszaniem się to na pewno ogromnym ułatwieniem będzie możliwość wypełnienia  PIT za 2017 rok  i wysłania go drogą elektroniczną, bez konieczności odwiedzania urzędu skarbowego czy poczty. Najważniejszy jest dostęp do Internetu i oczywiście urządzenie w postaci laptopa, smartfona lub tabletu. Program w niespełna 10 minut wypełnia różne PITy 2017 i ma opcję przesłania gotowej deklaracji podatkowej uwzględniającej należne ulgi (w tym rehabilitacyjną) do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego.

Jaki rozliczyć PIT z programem?

To naprawdę nie jest skomplIkowane. Kreator, po analizie odpowiedzi na zadane podatnikowi pytania, wskazuje właściwy do danej sytuacji podatkowej formularz PIT 2017 wraz z załącznikiem. Może to być PIT-28, PIT-36 a także PIT-37 i załącznik  PIT/O, bo właśnie w nich możliwe jest uwzględnienie takich wydatków. Jeśli podatnik spełnia warunki narzucone przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, program PIT 2017 zadba o to, żeby jego/jej  rozliczenie roczne PIT za 2017 rok nie pominęło żadnej należnej ulgi. To się nazywa optymalizacja podatkowa. Dobry program pozwala na dostęp do bazy aktualnie obowiązującej  wiedzy podatkowej. Można to sprawdzić tutaj: https://www.pitax.pl/wiedza/. W bazie dobrego programu ujęte są najważniejsze zmiany związane z ulgą rehabilitacyjną, obowiązujące  za rok 2017. A są to zmiany naprawdę korzystne dla polskich podatników. W 2017 roku nowelizacja spowodowała poszerzenie przywilejów osób niepełnosprawnych. pierwsza sprawa to przywilej odliczenia wydatków na psa asystującego w tym  także psa sygnalizującego przez wszystkie osoby niepełnosprawne Zmiany objęły także wysokość kwoty odliczenia od dochodu opiekuna osoby z niepełnosprawnością. Do 2017 roku opiekun mógł odliczać wydatki, jeśli dochód roczny nie był wyższy niż 9 120 zł. Teraz limit to 10 800 zł. Ostatnia dobra wiadomość i korzystna zmiana w zapisach ustawy dotyczy kosztów ponoszonych z tytułu użytkowania samochodu osobowego. Obecnie zostały zniesione  ograniczenia i osoby niepełnosprawne,bez względu na orzeczoną  grupę inwalidzką, mogą wliczać do ulgi wydatki na przejazd samochodem do pracy, na wizytę lekarską czy na zakupy. Wypełnioną deklarację wysyłamy w formie elektronicznej. Poprawne dostarczenie ePIT u pozwala na otrzymanie na skrzynkę mailową Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Teraz możemy spać spokojnie.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.


Materiał partnera zewnętrznego