Techniki statystyczne to nowoczesne narzędzie coraz częściej wykorzystywane w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych w celu usprawnienia i optymalizacji procesów produkcyjnych. Wiążą się one również ze stałą poprawą wydajności pracy, a tym samym redukcją czasu pracy i w konsekwencji obniżeniem kosztów. Dlatego nowocześnie zarządzane firmy inwestują w rozwój pracowników i chętnie organizują szkolenia six sigma. Mają one na celu wdrożenie sprawdzonych już metod, dostosowanie ich do potrzeb konkretnej branży i przedsiębiorstwa, a następnie świadome rozwijanie ich w firmie. Takie podejście do biznesu pozwoli osiągnąć firmie zamierzone cele oraz zapewni jej przewagę konkurencyjną na rynku.

Główne techniki statystyczne wykorzystywanie w przedsiębiorstwie

Warto pamiętać, że każde badanie statystyczne wymaga ustalenia konkretnej metody właściwej dla danego przedsiębiorstwa. Do najczęściej wykorzystywanych technik statystycznych zaliczają się Planowanie Eksperymentów i Statystyczne Sterowanie Procesem. Ponadto stosuje się także inne, niestatystyczne narzędzia służące stałemu udoskonalaniu procesów produkcji, jak również samych produktów.

Projektowanie eksperymentów – modelowanie i optymalizacja procesów i produktów

Planowanie eksperymentów, czyli tzw. DoE – Design of Experiments, jest techniką statystyczną, która umożliwia identyfikację i określenie ilościowe przyczyn efektu w badaniu eksperymentalnym. Została ona wprowadzona w latach 20-tych poprzedniego stulecia przez brytyjskich statystyków, m.in. Ronalda Fishera i rozwijana przez George Boxa. To metoda modelowania oraz optymalizacji produktów i procesów, która polega na stworzeniu matematycznego modelu na podstawie danych uzyskanych z eksperymentu, bez konieczności wykonywania wielu doświadczeń. W projekcie eksperymentalnym używa się jednej lub wielu zmiennych w taki sposób, aby w powiązaniu z przyczynami zmierzyć wpływ, jaki wywierają na inną zmienną, która jest przedmiotem eksperymentu. Model może być zastosowany do prognozowania i przewidywania optymalnych wartości parametrów produktu lub procesu produkcyjnego przy uwzględnieniu oczekiwanych wyników. Technika planowania eksperymentów znajduje zastosowanie w marketingu i naukach behawioralnych, a także w medycynie, ekologii, rolnictwie oraz przemyśle.

Przebieg planowania eksperymentów

Cały proces jest złożony z kilku ważnych elementów, a mianowicie: przedmiotu badań, czyli obiektu, którym będziemy się zajmować, a także czynników oddziałujących na ten obiekt. Warto zaznaczyć, że nie musimy znać dokładnie obiektu naszych badań, jednak mamy wpływ na kontrolę czynników, którym podlega. Kolejnym istotnym elementem jest cel eksperymentu, a także określenie zakresu doświadczenia, zależnego od osoby prowadzającej badanie oraz planu doświadczenia, który bierze pod uwagę znane początkowe czynniki decydujące o wartościach wejściowych.


Materiał partnera zewnętrznego