Niejednej osobie zależy na zdobyciu pracy zgodnej z jej kwalifikacjami i zainteresowaniami oraz odpowiadającej na finansowe potrzeby. Jednak nim dojdzie do szczęśliwego zatrudnienia, a nawet kluczowej rozmowy kwalifikacyjnej, która rozstrzygnie tę kwestię, praktycznie zawsze będzie trzeba dostarczyć swoje curriculum vitae. To właśnie od niego w dużej mierze zależy, czy pracodawca w ogóle zwróci uwagę na nasze zgłoszenie. Warto zatem dowiedzieć się więcej o tym, czym jest CV, jak należy je sporządzić oraz co można zrobić, by wyróżniało się ono na tle innych.

Parę (ważnych) słów o sobie – czym jest curriculum vitae?

Curriculum Vitae (po łacińsku „przebieg życia” albo „bieg życia”), inaczej CV lub c.v., to życiorys zawodowy, sporządzony w postaci papierowego bądź cyfrowego dokumentu, dostarczanego pracodawcy przez kogoś, kto stara się o zatrudnienie w danej firmie. Pozwala on na wstępne poznanie sylwetki kandydata. Wstępne, bowiem przedstawiony życiorys nie ma postaci biograficznej, narracyjnej. To rodzaj „przekroju”, przedstawiającego najważniejsze informacje, uporządkowane (treściowo i wizualnie) według ustandaryzowanych czy wręcz obowiązujących kategorii – takich jak dane personalne, wykształcenie, przebieg pracy i doświadczenie zawodowe oraz preferencje osobiste (dodatkowe umiejętności twarde i miękkie, hobby, zainteresowania itd.). Z uwagi na swoje przeznaczenie i sposób funkcjonowania, a także polskie prawo, CV często zawiera klauzulę dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dzięki curriculum vitae osoby rozpatrujące zgłoszenia na dane stanowisko pracy – których nierzadko jest bardzo dużo – mogą w szybszy, łatwiejszy sposób rozeznać się co do zgodności przygotowania zawodowego pretendentów z profilem i potrzebami firmy. Oraz dokonać wstępnej selekcji rekrutacyjnej. Dlatego choć CV nie daje tak pełnego obrazu kandydata starającego się o zatrudnienie, co późniejsza rozmowa kwalifikacyjna, jest ono bardzo ważne, gdyż zazwyczaj decyduje o tym, czy do takiej rozmowy w ogóle dojdzie. Warto więc przyłożyć się do sporządzenia opisywanego dokumentu, by zyskać jak największe szanse na dalszą uwagę naszą osobą ze strony pracodawcy.

Pisanie CV wcale nie musi być trudne!

Z jednej strony nie ma tak naprawdę jednego obowiązującego czy idealnego wzoru na curriculum vitae. Przyczyna tego faktu jest prosta: poszczególne osoby starające się o pracę mają odmienne życiorysy, doświadczenia zawodowe, zasoby wiedzy lub zdolności. Ponadto, często każda firma ma swoją specyfikę i odmienne oczekiwania. Z drugiej strony profesjonalne curriculum vitae musi zawierać pewne elementy. Z pewnością jednak warto zacząć pisanie CV od dokładnego zapoznania się z profilem firmy oraz jej wymaganiami względem oferowanego stanowiska pracy. I odpowiedzenia sobie na kilka zasadniczych pytań: jaka to działalność? Czym się charakteryzuje? Co może ją zainteresować, a co się okaże dla niej nieważne? Czym jesteśmy w stanie zaskarbić sobie jej przychylność w ramach procesu rekrutacyjnego lub odwrotnie – jakich treści i sformułowań powinniśmy unikać? Gdy określimy te kwestie, powinniśmy zebrać i wyselekcjonować potrzebne informacje, zgodnie z wymienionymi wcześniej kategoriami (dane personalne, wykształcenie itd.) oraz charakterystyką firmy i posady.

Następnym, ważnym krokiem jest wizualne sformułowanie tych wiadomości. Wydaje się to nam mało istotne? Nic bardziej mylnego! Ten aspekt może w zasadniczym stopniu wpłynąć na odbiór naszego curriculum vitae: na to, czy zostanie ono zauważone, zapamiętane, potraktowane z zainteresowaniem i przychylnością. Dlatego rosnącą popularnością cieszą się też tzw. kreatywne CV, które – proponując różne formy i nieraz śmiało eksperymentując z konwencją autoprezentacji –skutecznie zapadają w pamięć, dowodzą pomysłowości kandydata „wyróżniającego się z tłumu” oraz pozwalają ukazać w nietypowy sposób swoje usposobienie i umiejętności. Przykładem takiego rozwiązania może być np. CV w postaci menu, składane przez osobę starającą się o posadę szefa kuchni w restauracji czy też kolorowe, rysunkowo-komiksowe curriculum vitae, gdzie zazwyczaj dołączane do dokumentu zdjęcie zastępuje autoportret pretendenta do stanowiska grafika komputerowego.

Pamiętajmy jednak, że nie jest to rozwiązanie idealne. W kreatywnych działaniach dotyczących CV bardzo łatwo o przesadę, która przyniesie odwrotne skutki do zamierzonych. Inna sprawa, że w pewnych firmach w ogóle nie będą dobrze widziane tego typu formy curriculum vitae, np. w przypadku ważnych, urzędowych stanowisk. Dlatego tu znów powraca kwestia dobrego zaznajomienia się z charakterem działalności, do jakiej planujemy dostarczyć dokument. Jeśli mamy problem z oceną sytuacji, jakie curriculum vitae będzie odpowiednie, nie wiemy od czego zacząć, chcemy się zainspirować lub po prostu – przygotować profesjonalny dokument, skrojony wizualnie na dane oczekiwania pracodawców, zawsze możemy skorzystać ze sprawdzonych kreatorów CV. Dzięki takim serwisom jak choćby cv-maker.pl znacznie łatwiejsze jest poznanie różnych szablonów dokumentu – różnorodnych, a zarazem trzymających się funkcjonujących zasad. Bo przede wszystkim musimy pamiętać, że CV to nasza wizytówka, dokument, który powinien być dla pracodawcy treściwy i przejrzysty.


OLI