Strona główna Lifestyle Dom Za co odpowiada kierownik budowy? Jakie ma obowiązki?

Za co odpowiada kierownik budowy? Jakie ma obowiązki?

43
0
Kierownik budowy podczas pracy
Zakres obowiązków kierownika budowy jest dość szeroki, a za wszelkie błędy i nieprawidłowości na placu budowy ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną oraz zawodową. | fot.: materiał partnera

Kierownik budowy może działać niezależnie, jako samodzielny inżynier, bądź jako szef firmy wykonawczej. Do jego obowiązków należy prowadzenie dokumentacji oraz kontrolowanie jakości i bezpieczeństwa prac na terenie budowy.

Gdzie szukać kierownika budowy i kto może nim zostać?

Rozpoczęcie każdej budowy wymaga zatrudnienia kierownika. Jest to warunek regulowany prawnie, wynikający z zapisów art. 42 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst ujednolicony Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). Głównym obowiązkiem kierownika budowy jest czuwanie nad bezpieczeństwem prac budowlanych, a także dbanie o to, by przebiegały sprawnie i zgodnie z projektem. Funkcję kierownika budowy może pełnić osoba z uprawnieniami umożliwiającymi kierowanie robotami budowlanymi. Podstawą do otrzymania takich uprawnień jest ukończenie wyższych studiów na odpowiednim dla danej specjalności kierunku. Warunkiem uzyskania uprawnień kierowniczych jest również odbycie dwuletniej praktyki na budowie oraz przynależenie do właściwej izby samorządu zawodowego.

Jak znaleźć kierownika budowy? Dobrym rozwiązaniem jest sprawdzenie ofert dostępnych na branżowych stronach internetowych, np. https://building-companion.pl/. Znajdziemy tam nie tylko informacje dotyczące doświadczenia ogłaszających się specjalistów, ale też mamy możliwość porównania różnych ofert, np. pod względem ceny. Zaletą tego typu stron internetowych jest też możliwość sprawdzenia, jaką opinią cieszy się dany fachowiec wśród swoich poprzednich klientów.

Jakie obowiązki ma kierownik budowy?

Zakres obowiązków kierownika budowy jest dość szeroki, a za wszelkie błędy i nieprawidłowości na placu budowy ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną oraz zawodową. W najbardziej ogólnym ujęciu zadaniem kierownika budowy jest sprawowanie pieczy nad przebiegiem prac budowlanych i kontrolowanie, czy są one wykonywane zgodnie z projektem. Do bardziej szczegółowych zadań kierownika należą np.:

  • sporządzenie dokumentacji budowlanej (np. prowadzenie dziennika budowy),
  • przejęcie placu budowy od inwestora i wypełnienie oświadczenia o pełnieniu obowiązków kierownika,
  • zadbanie o geodezyjne wytyczenie budynku,
  • uczestniczenie w czynnościach odbioru budynku,
  • sprawdzanie i odbiór poszczególnych etapów prac budowlanych (np. wykonania izolacji fundamentów),
  • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku powstania ewentualnego zagrożenia,
  • zapewnienie zabezpieczenia i ogrodzenia terenu budowy.

Skorzystanie z usług kierownika budowy jest możliwe jeszcze przed rozpoczęciem prac ‒ może on wspomóc inwestora w procesie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy. Może też służyć pomocą na etapie wyboru materiałów budowlanych czy adaptacji projektu ‒ np. doradzi, jakie zmiany warto nanieść, aby budynek był bardziej funkcjonalny.


Artykuł partnera